Darmowa dostawa od 599,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI

Dziekujemy za Panstwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Panstwa prywatnosci jest dla nas bardzo wazna. W niniejszej polityce prywatnosci znajda Panstwo szczególowe informacje dotyczace postepowania z Panstwa danymi. Administratorem Panstwa danych jest:

 • MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra.
 • Sad rejestrowy: SAD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
 • KRS: KRS 0000240549
 • NIP: 9730839010
 • REGON: 080040490
 • Kapital zakladowy: 57 000,00 zl
 • Podstawowe dane kontaktowe: tel. 68 416 16 11, fax. 68 411 42 60

1. Dane dostepowe i hosting

Na nasze strony internetowe mozna wchodzic bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku kazdego wywolania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwe zadanego pliku, Panstwa adres IP, date i godzinne wywolania, ilosc przesylanych danych i skladajacego zapytanie dostawce uslug internetowych (dane dostepowe) oraz dokumentuje wywolanie strony.

Dane te sa analizowane wylacznie w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyzsze sluzy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na prawidlowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostepowe sa usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakonczenia Panstwa wizyty na stronie.

Uslugi hostingowe dostarczane przez zewnetrznego uslugodawce

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnetrzny uslugodawca wykonuje dla nas uslugi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatnosci - zostaly zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, sa przechowywane na serwerach tego uslugodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa sie wylacznie w zakresie okreslonym w niniejszej polityce prywatnosci. Uslugodawca ten ma siedzibe na terenie kraju nalezacego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wylacznie wtedy, kiedy nam je Panstwo dobrowolnie przekazuja skladajac swoje zamówienie, kontaktujac sie z nami (np. za pomoca formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakladajac konto klienta. Pola obowiazkowe sa jako takie oznaczone, poniewaz zawarte w nich dane sa nam niezbedne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali sie Panstwo z nami, lub zalozenia konta klienta. Bez ich podania nie mozna ukonczyc zamówienia lub zalozyc konta klienta ani skontaktowac sie z nami. To, jakie dane sa gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane sa dane. Z przekazanych przez Panstwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Panstwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunieciu Panstwa konta klienta, przetwarzanie Panstwa danych zostanie ograniczone, a po uplywie okresów przechowywania okreslonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowosci dane te zostana usuniete, chyba ze wyrazaja Panstwo jednoznaczna zgode na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach. Panstwa konto klienta moze zostac usuniete w kazdej chwili. W tym celu nalezy wyslac wiadomosc na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Panstwa prawa" lub skorzystac z odpowiedniej funkcji w Panstwa koncie klienta.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imie i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowosc, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzialalnosci/siedziby (jezeli jest inny niz adres dostawy).

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Panstwa dane firmie kurierskiej zajmujacej sie dostawa, o ile jest to niezbedne do doreczenia zamówionych towarów. Zaleznie od tego, którego dostawce uslug platniczych Panstwo wybiora w procesie zamówienia, celem realizacji platnosci przekazujemy zgromadzone w tym celu dane platnicze do instytucji kredytowej obslugujacej platnosc i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Panstwa dostawcy uslug platniczych. Niektórzy dostawcy uslug platniczych gromadza dane samodzielnie, jezeli zaloza Panstwo u nich konto. W takich przypadkach nalezy w ramach zamówienia zalogowac sie u wybranego w procesie skladania zmówienia dostawcy uslug platniczych podajac swoje dane dostepowe. Obowiazuje wówczas równiez polityka prywatnosci danego dostawcy uslug platniczych.

4. E-Mail-Newsletter

Jesli zapisza sie Panstwo do naszego newsletteru, wówczas bedziemy wykorzystywac Panstwa adres e-mail w celu regularnego przesylania naszego newsletteru droga elektroniczna na podstawie udzielonej przez Panstwa zgody.

Moga Panstwo w kazdej chwili zrezygnowac z otrzymywania newsletteru, wysylajac nam wiadomosc z stosowna informacja lub korzystajac z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po otrzymaniu takiej wiadomosci usuniemy Panstwa adres e-mail, o ile nie wyraza Panstwo w sposób wyrazny zgody na dalsze korzystanie z Panstwa danych w innych celach. Newsletter jest wysylany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez uslugodawce, któremu przekazujemy w tym celu Panstwa adres e-mail. Ten uslugodawca ma siedzibe na terenie kraju nalezacego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Integracja z "Kup z Twisto". 

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w nastepujacych celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Slaskiego S.A. („Bank”) w zwiazku z:

 • swiadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego uslugi udostepnienia infrastruktury do obslugi platnosci przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia).
 • obsluga i rozliczaniem przez Bank platnosci dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy uzyciu instrumentów platniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank nalezytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególnosci zapewnienia ochrony interesów platników w zwiazku ze skladanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w zwiazku z mozliwoscia zaproponowania dokonania zaplaty za nabyty towar lub usluge przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmujacej formule zakupowa „Kup z Twisto” i udostepnieniem tej formuly zakupowej przez Sklep internetowy, a takze celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. nalezytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia).

c) W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w celach okreslonych w podpunktach a) i b) , Pani/Pana dane osobowe moga zostac udostepnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi moga byc:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.

d) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

6. Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu prezentacji naszego Znaku Jakosci Trusted Shops, a takze zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostepnych dla kupujacych po zlozeniu zamówienia – z nasza strona internetowa zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.

Powyzsze sluzy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób uslugi stanowia oferte Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamietuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierajace np. Panstwa adres IP, date i godzinne wywolania, ilosc przesylanych danych i skladajacego zapytanie dostawce uslug internetowych (dane dostepowe) i dokumentuje wywolanie Trustbadge. Wskazane powyzej dane dostepowe nie podlegaja analizie i sa automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakonczenia Panstwa wizyty na stronie.

Inne dane osobowe przekazywane sa do Trusted Shops tylko wtedy, jezeli po zlozeniu zamówienia w sklepie zdecyduja sie Panstwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub juz zarejestrowali sie Panstwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiazuje porozumienie zawarte przez Panstwo z Trusted Shops.

7. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnic nasza strone internetowa oraz umozliwic korzystanie z okreslonych funkcji w celu wyswietlenia odpowiednich produktów lub do celów badan rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyzsze - w ramach analizy i oceny interesów - sluzy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies sa malymi plikami tekstowymi, które sa automatycznie zapisywane na Panstwa urzadzeniu koncowym. Niektóre uzywane przez nas cookies sa usuwane po zakonczeniu sesji przegladarki internetowej, tzn. po jej zamknieciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies sa zachowywane na Panstwa urzadzeniu koncowym i umozliwiaja nam rozpoznanie Panstwa przegladarki przy kolejnym wejsciu na strone (trwale cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Panstwa przegladarki internetowej. Przegladarke mozna skonfigurowac w ten sposób, aby otrzymywac informacje o stosowaniu cookies i miec mozliwosc decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w okreslonych przypadkach lub calkowicie. Przegladarki zarzadzaja ustawieniami cookies na rózne sposoby. W menu pomocniczym przegladarki internetowej znajda Panstwo wyjasnienia dotyczace zmiany ustawien cookies. Dostepne sa one pod nastepujacymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalnosc naszej strony internetowej moze zostac ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa uzywa Google (Universal) Analytics, narzedzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyzsze sluzy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umozliwiaja analize korzystania przez Panstwa ze strony internetowej – na przyklad pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczace korzystania przez Panstwa z niniejszej strony internetowej sa przekazywane z reguly do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowana na niniejszej stronie internetowej animizacje IP, Panstwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrebie panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub w innych Panstwach bedacych strona Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjatkowych przypadkach pelny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Panstwa przegladarke w ramach Google Analytics co do zasady nie jest laczony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibe glówna w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostepny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiedzy USA a Komisja Europejska ta ostatnia stwierdzila odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiebiorstw posiadajacych certyfikat Privacy Shield.

Moga Panstwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczacych korzystania przez Panstwa z naszej strony internetowej (w tym Panstwa adresu IP) przez Google, jak równiez przetwarzaniu tych danych przez Google, jesli pobiora i zainstaluja Panstwo wtyczke do przegladarki znajdujaca sie pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zastosowanie Matomo do celów analityki internetowej

Dla celów analizy uzytkowania naszej strony internetowej – za pomoca technologii Matomo (https://matomo.org) dostarczanej przez uslugodawce InnoCraft Ltd, w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej sa automatycznie gromadzone i zapisywane dane na podstawie których tworzone sa profile uzytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Powyzsze sluzy ochronie naszego uzasadnionego interesu, polegajacego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Do tego celu moga byc wykorzystywane pliki cookies. Bez udzielenia Panstwa odrebnej, wyraznej zgody – pseudonimowane profile uzytkowników nie sa laczone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano pseudonim.

Przetwarzanie danych w zwiazku z powyzsza analityka internetowa odbywa sie na naszych serwerach. W kazdej chwili moga Panstwo sprzeciwic sie gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszlosci, korzystajac z ponizszej mozliwosci.

8. Przypomnienia o mozliwosci wystawienia opinii

Jesli w trakcie lub po zlozeniu zamówienia wyrazili Panstwo na to jednoznaczna zgode, przekazemy Panstwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostalo do Panstwa przeslane droga elektroniczna przypomnienie o mozliwosci wyrazenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzielona zgode moga Panstwo odwolac w kazdej chwili poprzez wyslanie stosownej wiadomosci na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Panstwa prawa" lub bezposrednio w formie oswiadczenia zlozonego wobec Trusted Shops.

9. Nasze dane kontaktowe i Panstwa prawa

W przypadku pytan dotyczacych gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Panstwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a takze w celu odwolania udzielonych zgód lub wyrazenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach okreslonych w niniejszej polityce prywatnosci, prosimy o kontakt z administratorem danych: tel. 68 416 16 11

Przysluguja Panstwu nastepujace prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Panstwa danych w zakresie okreslonym w art. 15 RODO;

 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczacych Panstwa nieprawidlowych lub niekompletnych danych osobowych;

 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usuniecia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Panstwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne:

  - do korzystania z prawa do wolnosci wypowiedzi i informacji;
  - do wywiazania sie z prawnego obowiazku;
  - z uwagi na wzgledy interesu publicznego;
  - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Panstwa danych osobowych, o ile:

  - prawidlowosc danych osobowych jest przez Panstwa kwestionowana;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Panstwo sprzeciwiaja sie ich usunieciu;
  - nie potrzebujemy juz danych osobowych, ale sa one Panstwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
  - wniesli Panstwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Panstwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego oraz do przeslania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguly moga sie Panstwo zwrócic w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Panstwa zwyklego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiebiorstwa.

 • w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie maja postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a takze prawa Unii Europejskiej, w szczególnosci RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jezeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatnosci przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas moga Panstwo wyrazic sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszlosc. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezposredniego, moga Panstwo zrealizowac prawo do sprzeciwu w kazdym czasie. Jezeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysluguje Panstwu prawo do zlozenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikajacych z Panstwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Panstwa z prawa do sprzeciwu nie bedziemy kontynuowac przetwarzania Panstwa danych osobowych, chyba ze wykazemy istnienie waznych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i beda one nadrzedne wobec Panstwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma sluzyc dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczen.

Powyzsze nie obowiazuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezposredniego. W takim przypadku nie bedziemy kontynuowac przetwarzania Panstwa danych osobowych do powyzszego celu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 84 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-21
Super
2024-04-02
super firma, polecam
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel